english | hrvatski | türkçe PROIZVODI - KUKURUZ


 

Oplemenjivači kukuruza su kroz ąezdeset godiąnji period postigli izvanredne rezultate u stvaranju Bc hibrida kukuruza.Registriran je veliki broj visokorodnih linijskih hibrida kukuruza koji se koriste u hrvatskoj i inozemnoj oroizvodnji.

Trajnji cilj oplemenjivanja kukuruza je stvaranje novih superiornih hibrida za razne namjene koriątenja u različitim agroekoloąkim uvjetima uzgoja.


Oplemenjivanje kukuruza je znanstveno istraživački proces koji se odvija na osnovi velikog broja uzoraka u klimatski različitim godinama. Glavni je cilj oplemenjivača dobivanje samooplodnih linija, te pronalazak njihovih najboljih F1 hibridnih kombinacija. Od hibrida kukuruza traži se da imaju visok i stabilan urod i kvalitetu. Urod zrna je najznačajnije svojstvo koje je uvjetovano velikim brojem gena, a ovisno je o nivou selekcije drugih značajnih svojstava, kao što su čvrstoća stabljike, otpornost i tolerantnost prema bolestima i štetnicima te stresnim uvjetima okoline. Svi naši hibridi nastali su klasičnim metodama oplemenjivanja bez manipulacije genima.

Od priznavanja prvog Bc hibrida kukuruza ( Bc 590, 1961/62. godine ) do danas znanstvenim radom nekoliko generacija oplemenjivača priznat je 241 hibrid ( FAO 100 - 800 ). Na listi EU nalazi se 27 hibrida, a 30 u ostalim zemljama ( BiH, Turska, Iran, Ukraina, Srbija, Makedonija, Kazahstan ).

Bc hibridi kukuruza zahvaljujući svom podrijetlu, kvalitativnim osobinama, načinu dorade, tretiranja i pakiranja  sjemena, nosilac su prestižnog znaka "Hrvatska kvaliteta" koji je dodjeljen od strane Hrvatske gospodarske komore. Znak predstavlja jamstvo da se radi o proizvodu iznimne kvalitete.Bc HIBRIDI KUKURUZA IZ PROGRAMA PROIZVODNJE SJEMENA

Hibrid FAO grupa Tip hibrida
Bc 182 (ALJAŽ, JAZZ) 230 zuban
Bc 191 190 polutvrdunac
Bc 244 250 kvalitetan zuban
Bc 282 280 kvalitetan zuban
Bc 306 320 kvalitetan zuban
Bc 344 300 kvalitetan zuban
Bc 354 350 zuban
PAJDAŠ 490 kvalitetan zuban
Bc 408 B 480 zuban
Bc 418 B (JENNIFER) 460 kvalitetan zuban
JUMBO 48 480 zuban
Bc 572 500 kvalitetan zuban
Bc 5982 510 kvalitetan zuban
Bc 574 530 kvalitetan zuban
Bc 532 520 zuban
KLIPAN 550 kvalitetan zuban
Bc 582 580 kvalitetan zuban

Bc 6661 (VALBOM)

660 zuban
Bc 678 670 zuban

Bc 723 (ESTRELA)

720 zuban
Bc 38 W 420 bijeli polutvrdunac
Bc 513 pc 550 kokičar

Superslatki šećerac

300 šećerac